Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni

Numer ogłoszenia: 543093-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 11.04.2018 r. Termin składania ofert: 26.04.2018 r. do godz. 1100

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Karsinie

Numer ogłoszenia: 515583-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 09.02.2018 r. Termin składania ofert: 02.03.2018 r. do godz. 1100

Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic w miejscowości Karsin

Numer ogłoszenia: 514707-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 06.02.02018 r. Termin składania ofert: 21.02.2018 r. do godz. 1100

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cisewiu gm. Karsin w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer ogłoszenia: 632651-N-2017 Data ogłoszenia przetargu: 14.12.2017 r. Termin składania ofert: 29.12.2017 r. do godz. 900

Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Wielu

Numer ogłoszenia: 628710-N-2017 Data ogłoszenia przetargu: 06.12.2017 r. Termin składania ofert: 14.12.2017 r. do godz. 1100

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cisewiu gm. Karsin w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer ogłoszenia: 623230-N-2017 Data ogłoszenia przetargu: 28.11.2017 r. Termin składania ofert: 13.12.2017 r. do godz. 1100

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cisewiu gm. Karsin w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Numer ogłoszenia: 554703-N-2017 Data ogłoszenia przetargu: 06.11.2017 r. Termin składania ofert: 21.11.2017 r. do godz. 1100

Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 357 966,00 zł

Nr ogłoszenia: 597363-N-2017 Data ogłoszenia: 04.10.2017 r. Termin składania ofert: 17.10.2017 r. do godz. 1030

Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 449 375,00 zł

Nr ogłoszenia: 597312-N-2017 Data ogłoszenia: 04.10.2017 r. Termin składania ofert: 17.10.2017 r. do godz. 1030