Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont nawierzchni drogi gminnej Górki - Kliczkowy

Nr ogłoszenia: 137864 - 2015 Data ogłoszenia: 09.06.2015 Termin składania ofert: 23.06.2015 r. do godz. 10:30

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Przytarnia

Nr ogłoszenia: 89942 - 2015 Data ogłoszenia: 21.04.2015 Termin składania ofert: 06.05.2015 r. do godz. 10:30

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wdzydze Tucholskie oraz Borsk (Osiedle Zaborskie)

Nr ogłoszenia: 86038 - 2015 Data ogłoszenia: 16.04.2015 Termin składania ofert: 07.05.2015 r. do godz. 11:00

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie - Etap I (dokończenie robót)

Nr ogłoszenia: 77570 - 2015 Data ogłoszenia: 08.04.2015 Termin składania ofert: 23.04.2015 r. do godz. 10:30

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie - Etap I (dokończenie robót)

Nr ogłoszenia: 62936 - 2015 Data ogłoszenia: 20.03.2015 Termin składania ofert: 03.04.2015 r. do godz. 10:30

Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie.

Nr ogłoszenia: 26162 - 2015 Data ogłoszenia: 05.02.2015 Termin składania ofert: 26.02.2015 r. do godz. 10:30

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiele

Nr ogłoszenia: 343884 - 2014 Data ogłoszenia: 16.10.2014 Termin składania ofert: 30.10.2014 r. do godz. 10:30

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia

Nr ogłoszenia: 319830 - 2014 Data ogłoszenia: 26.09.2014 Termin składania ofert: 13.10.2014 r. do godz. 10:30

Modernizacja drogi gminnej Karsin - Miedzno

Nr ogłoszenia: 280238 - 2014 Data ogłoszenia: 22.08.2014 Termin składania ofert: 05.09.2014 r. do godz. 10:30

Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 2 847 806 zł.

Nr ogłoszenia: 269022 - 2014 Data ogłoszenia: 12.08.2014 Termin składania ofert: 25.08.2014 r. do godz. 10:30