Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z Nurtem Wdy

Numer ogłoszenia: 558760-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 16.05.2018 r. Termin składania ofert: 08.06.2018 r. do godz: 11:00

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na odcinku Wiele-Chojny, Gmina Karsin

Numer ogłoszenia: 558155-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 15.05.2018 r. Termin składania ofert: 29.05.2018 r. do godz. 11:00

Wyposażenie pracowni w monitory interaktywne dla jednostek oświatowych Gminy Karsin

Wyposażenie pracowni w monitory interaktywne dla jednostek oświatowych Gminy Karsin Numer ogłoszenia: 556255-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 10.05.2018 r. Termin składania ofert: 18.05.2018 r. do godz. 10:00

Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni

Numer ogłoszenia: 543093-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 11.04.2018 r. Termin składania ofert: 26.04.2018 r. do godz. 1100

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Karsinie

Numer ogłoszenia: 515583-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 09.02.2018 r. Termin składania ofert: 02.03.2018 r. do godz. 1100

Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic w miejscowości Karsin

Numer ogłoszenia: 514707-N-2018 Data ogłoszenia przetargu: 06.02.02018 r. Termin składania ofert: 21.02.2018 r. do godz. 1100

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cisewiu gm. Karsin w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer ogłoszenia: 632651-N-2017 Data ogłoszenia przetargu: 14.12.2017 r. Termin składania ofert: 29.12.2017 r. do godz. 900

Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Wielu

Numer ogłoszenia: 628710-N-2017 Data ogłoszenia przetargu: 06.12.2017 r. Termin składania ofert: 14.12.2017 r. do godz. 1100

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cisewiu gm. Karsin w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer ogłoszenia: 623230-N-2017 Data ogłoszenia przetargu: 28.11.2017 r. Termin składania ofert: 13.12.2017 r. do godz. 1100