Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.5.35.2017/2018

Karsin, dnia 19.09.2018r. Rgś 6220.5.35.2017/2018.RO OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 17 sierpnia 2018 r. Rgś 6220.2.1.2018.RO O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KARSIN o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży.

Karsin, dnia 16.08.2018 r. Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.) oraz...

Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IV/292/18 z dnia 14 sierpnia 2018.r WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etatu. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe (pożądane wykształcenie ekonomiczne lub w dziedzinie...

Konkurs na stanowisko Dyrektor Publicznego Przedszkola w Karsinie.

Wójt Gminy Karsin dnia 14 sierpnia 2018r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Karsinie. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 12 lipca 2018 r. Rgś 6220.5.30.2017/2018 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KARSIN o podaniu do publicznej wiadomości Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 29, 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia...