Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Jelcz gimbus

Sprzedaż używanego autobusu Jelcz L090M

Sprzedaż używanego autobusu Jelcz L090M Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: Sprzedaż używanego autobusu Jelcz L090M, nr rej. GKS J003. Cechy pojazdu: - rok produkcji 2001, - silnik o mocy 155 KM, - przebieg 660793 km, Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy Marek Sumionka – tel 663 707 768. Cena...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 2 lipca 2019 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego pl

Informacja

Urząd Gminy Karsin uprzejmie informuje, iż od 1 lipca 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Zgodnie z nowelizacją ustawy, organem właściwym do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL...

Ogłoszenie

Karsin, dnia 3 czerwca 2019 r. RGŚ.6721.1.3.2019.RO OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 m

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 27.05.2019 r. Rgś 6220.4.10.1.2018/2019.RO OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jed