Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203)) L.p. Obowiązuje od dnia Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu 1 1...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE w sprawie składania wniosków o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 017 poz.1566 ze zm.), wprowadzając istotne...

Informacja

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203)) L.p. Obowiązuje od dnia Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu 1 1...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, 18 stycznia 2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Karsin o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wiele Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu...

Informacja Wójta Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/209/17 Rady...

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Steyr R480

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Steyr R480, nr rej. GKS 2X26. Cechy pojazdu: - rok produkcji 1976 r., w 2004 roku pozyskany dla OSP Karsin ze Straży Portowej „Florian” z Gdańska. - przebieg 32418 km - zbiornik wody 9000 l. - zbiornik środka pianotwórczego 1000 l. ...

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Magirus 170D11, nr rej. GKS 03HS. Cechy pojazdu: - rok produkcji 1981, sprowadzony z Niemiec w 2006 r., - cały czas w podziale bojowym OSP w Wielu, - silnik o mocy 175 KM, - napęd 4x4, - zbiornik wody 3000 l., - autopompa o wydajności 2400...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 06.12.2017 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIX/255/17 Rady Gminy w Karsinie z dnia 16.11.2017 r. w sprawie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/235/17 Rady...