Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.5.35.2017/2018

Karsin, dnia 19.09.2018r. Rgś 6220.5.35.2017/2018.RO OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 17 sierpnia 2018 r. Rgś 6220.2.1.2018.RO

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży.

Karsin, dnia 16.08.2018 r. Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624,

Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IV/292/18 z dnia 14 sierpnia 2018.r WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etat

Konkurs na stanowisko Dyrektor Publicznego Przedszkola w Karsinie.

Wójt Gminy Karsin dnia 14 sierpnia 2018r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Karsinie. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmując...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 12 lipca 2018 r. Rgś 6220.5.30.2017/2018 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KARSIN o podaniu do publicznej wiadomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN ____________________________________ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoz