Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Steyr R480

Gmina Karsin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: Sprzedaż używanego samochodu strażackiego Steyr R480, nr rej. GKS 2X26. Cechy pojazdu: - rok produkcji 1976 r., w 2004 roku pozyskany dla OSP Karsin ze Straży Portowej „Florian” z Gdańska. - przebieg 32418 km - zbiornik wody 9000 l. - zbiornik środka pianotwórczego 1000 l. ...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 06.12.2017 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIX/255/17 Rady Gminy w Karsinie z dnia 16.11.2017 r. w sprawie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 624, 820 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/235/17 Rady...

Informacja

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 78e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) L.p. Obowiązuje od dnia Podstawowa roczna kwota dotacji dla prze

Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwoś zapoznania się z jego treścią

Karsin, dnia 26 czerwca 2017 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu inform

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 26 czerwca 2017 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu inform

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu

Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu nad Jeziorem Wielewskim. Okres zatrudnienia – od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać ukończony kurs ratownika wodnego śródlądowego lub kurs starszego ratownika wodnego. Termin składania...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu

Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko ratownika na kąpielisku gminnym w Wielu nad Jeziorem Wielewskim. Okres zatrudnienia – od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać ukończony kurs ratownika wodnego śródlądowego lub kurs starszego ratownika wodnego. Termin składania...

Informacja

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 78e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) L.p. Obowiązuje od dnia Podstawowa roczna kwota dotacji dla prze

Informacja

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 78e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) L.p. Obowiązuje od dnia Podstawowa roczna kwota dotacji dla prze