Nabór na stanowiska pracy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dyrektor Żłobka PTYŚ w Karsinie w wymiarze ¼ etatu.

Wójt Gminy Karsin dnia 23 listopada 2018 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka PTYŚ w Karsinie w wymiarze ¼ etatu. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która: Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi. Posiada obywatelstwo polskie. Posiada pełną zdolność...

Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IV/292/18 z dnia 14 sierpnia 2018.r WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etatu. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe (pożądane wykształcenie ekonomiczne lub w dziedzinie...

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Karsinie.

Wójt Gminy Karsin dnia 14 sierpnia 2018r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Karsinie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca...

Podinspektor ds. gospodarki odpadami i zamówień publicznych

Zarządzenie Nr IV/251/2017 Wójta Gminy w Karsinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. gospodarki odpadami i zamówień publicznych oraz podinspektora ds.organizacyjnych i płac. Na podstawie: art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych...

Podinspektor ds. księgowości

Zarządzenie Nr IV/210/2017 Wójta Gminy Karsin z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. księgowości. Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. księgowości odbędzie się 11 lipca 2017 r. o godz. 11:30 w budynku Urzędu Gminy w Karsinie.

Podinspektor ds. organizacyjnych, BHP i płac

Zarządzenie Nr IV/255/2017 Wójta Gminy w Karsinie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds.gospodarki odpadami i zamówień publicznych oraz podinspektora ds.administracyjnych, BHP i płac. Na podstawie: art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach...

Sekretarz Gminy Karsin

Karsin, dnia 7 września 2016r. WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Sekretarza Gminy Karsin. nazwa stanowiska pracy Adres jednostki i określenie stanowiska pracy: Adres jednostki: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222. Nazwa stanowiska- Sekretarz Gminy. Wymiar czasu pracy: pełen etat. Wymagania niezbędne: wykształcenie...

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadów.

WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadów. nazwa stanowiska pracy Adres jednostki i określenie stanowiska pracy: Adres jednostki: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 222. Nazwa stanowiska- Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadów. Wymiar czasu...

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wielu

Wójt Gminy Karsin dnia 31 maja 2016 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Wielu. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca...

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowie

Wójt Gminy Karsin dnia 13 kwietnia 2016 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko...