Nabór na stanowiska pracy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu w wymiarze 0,5 etatu.

Karsin, dnia 26 listopada 2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu w wymiarze 0,5 etatu.

Główny Księgowy Urzędu Gminy w Karsinie.

WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego Urzędu Gminy w Karsinie. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etat. I. Wymagania niezbędne: Głównym księgowym może być osoba, kt&oacut

Główny Księgowy Urzędu Gminy w Karsinie.

WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego Urzędu Gminy w Karsinie. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etat. I. Wymagania niezbędne: Głównym księgowym może być osoba, która: ma obywatelstwo państwa członkowskiego

Główny Księgowy Urzędu Gminy w Karsinie.

WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego Urzędu Gminy w Karsinie. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etat. I. Wymagania niezbędne: Głównym księgowym może być osoba, która: ma obywatelstwo państwa członkowskiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karsinie i Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wielu

Wójt Gminy Karsin dnia 31 lipca 2019r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karsinie i Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wielu. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo

Kierownik ds. kanalizacji, wodociągów i dróg w Urzędzie Gminy w Karsinie

WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika ds. kanalizacji i wodociągów w Urzędzie Gminy w Karsinie. I. Adres jednostki i określenie stanowiska pracy: Adres jednostki: Urząd Gminy Karsin, ul. Długa 22

Dyrektor Żłobka PTYŚ w Karsinie w wymiarze ¼ etatu.

Wójt Gminy Karsin dnia 23 listopada 2018 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka PTYŚ w Karsinie w wymiarze ¼ etatu. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która: Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi. Posiada obywatelstwo polskie.

Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IV/292/18 z dnia 14 sierpnia 2018.r WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etat

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Karsinie.

Wójt Gminy Karsin dnia 14 sierpnia 2018r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Karsinie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z d