Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 6 maja 2019 r. Rgś 6220.5.3.2019.RO OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wystąpieniu do organów współdziałających w spraw

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 29 kwietnia 2019 r. Rgś 6220.5.1.2.2019.RO O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KARSIN o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pó

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 28 marca 2019 r. Rgś 6220.4.9.2018/2019.RO OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 22 marca 2019 r. Rgś 6220.4.6.1.2018/2019.RO O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 24 października 2018 r. Rgś 6220.5.38.2017/2018.RO O G Ł O S Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je

Rgś 6220.5.35.2017/2018

Karsin, dnia 19.09.2018r. Rgś 6220.5.35.2017/2018.RO OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U