Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.3.11.2014.2015

(...) Wójt Gminy Karsin stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe oraz roztopowe do rowu melioracyjnego na nieruchomości nr 432 we Wielu"....

Rgś 6220.3.9.2014.2015

(...) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe oraz roztopowe do rowu melioracyjnego na nieruchomości nr 432 we Wielu (...)

Rgś 6220.3.10.2014.2015

(...) w dniu 2 kwietnia 2015 roku zostało wydane postanowienie Nr Rgś 6220.3.9.2014.2015 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe...

Rgś 6220.3.12.2014.2015

(...) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2 kwietnia 2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Nr Rgś 6220.3.11.2014.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z...

Rgś 6220.3.8.2014.2015

(...) w związku z trwającą procedurą administracyjną w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe oraz roztopowe do rowu melioracyjnego na nieruchomości...

Rgś 6220.2.4.2014.2015

postanowieniem Nr Rgś 6220.2.3.2014.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na trasie Wiele – Lubnia" oraz określił warunki tej realizacji.

Rgś 6220.3.7.2014.2015

(...) zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Karsin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody...

Rgś 6220.4.9.2014.2015

(...).w dniu 28 stycznia 2015 roku została wydana decyzja Nr Rgś 6220.4.8.2014.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin,...

Rgś 6220.1.4.2015

(...) pismami z dnia 19 stycznia 2015 roku Nr Rgś 6220.1.2.2015 i Nr Rgś 6220.1.3.2015 zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z prośbą o stwierdzenie obowiązku, lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia...

Rgś 6220.3.4.2014.2015

(...) w dniu 2 września 2014 roku na wniosek Gminy Karsin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe oraz roztopowe...