Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.6.4.2016

(...) w dniu 30 maja 2016 roku na wniosek Pana Jana Wardyna zam. Górki, gm. Karsin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego "DRAWAR" położonego w miejscowości Górki, Gmina Karsin, polegającego na...

Rgś 6220.2.1.2016

(...) w dniu 24 lutego 2016 roku na wniosek Sylva Sp. z o.o. z siedzibą w Wielureprezentowanej przez pana Piotra Taube, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej obory z 35 DJP dp 65 DJP w siedlisku rolniczym położonym na działkach nr...

Rgś 6220.3.1.2016

(...) w dniu 24 lutego 2016 roku na wniosek Sylva Sp. z o.o. z siedzibą w Wielu reprezentowanej przez pana Piotra Taube, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sortownika kłód, wiaty częściowo obudowanej, trafostacji, placów składowych...

Rgś 6220.2.10.2015.2016

(...) w dniu 26 stycznia 2015 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu do celów hodowli karpia na działkach nr 123 i 124/1 obręb ewidencyjny Bąk (...)

Rgś 6220.9.30.2012.2013.2014.2015

(...) w dniu 12 października 2012 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hangaru na sprzęt pływający, punktu pomocy medycznej wraz z pomieszczeniem ratownika, toaletami i łaźnią, niestałego pola namiotowego (tymczasowego na sezon letni) na terenie...

Rgś 6220.4.1.2015

(...) w dniu 24 listopada 2015 roku na wniosek Pani architekt Anny Gontarz-Bagińskiej reprezentującej Gminę Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej wraz z infrastrukturą w Przytarni na działkach...

Rgś 6220.4.4.2015

(...) w dniu 24 listopada 2015 roku na wniosek Pani architekt Anny Gontarz-Bagińskiej reprezentującej Gminę Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej wraz z infrastrukturą w Przytarni na działkach...

Rgś 6220.3.9.2015

(...) Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.3.8.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku gospodarczego (obory) przeznaczonego do chowu...

Rgś 6220.3.7.2015

(...) w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Piotra Kulesza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku gospodarczego (obory) przeznaczonego do chowu bydła mlecznego na 60 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w istniejącym siedlisku rolniczym w miejscowości Dąbrowa...

Rgś 6220.3.1.2015

(...) w dniu 20 maja 2015 roku na wniosek Pana Piotra Kulesza wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku gospodarczego (obory) przeznaczonego do chowu bydła mlecznego na 60 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w istniejącym siedlisku...