Ewidencja kąpielisk

Wójt Gminy Karsin  (Referat Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska) prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk  - art. 38 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z poźn. zm.).

Ewidencja kąpielisk składa się z:

  1. wykazu kąpielisk,
  2. kart kąpielisk:
  •  część A - informacje podstawowe,
  •  część B - jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia).

 

Wykaz kąpielisk 2019

Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019 rok

Karta kąpielisk

Uchwała nr V/33/19 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Karsin w 2019 r.

Profil wody

Uchwała Nr XXXV/307/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Karsin na rok 2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Datta
Ilość wyświetleń: 697
29 lipca 2019 08:24 (Marta Kulas) - Zmiana treści zakładki.
02 lipca 2019 08:11 (Marta Kulas) - Zmiana treści zakładki.
24 kwietnia 2019 08:42 (Marta Kulas) - Zmiana treści zakładki.